• Zakładając firmę Jazzy Mango świadomie zdecydowałam, że ekologia będzie odgrywała bardzo dużą rolę. Dlatego precyzyjnie dobieram dostawców oraz firmy partnerskie. Jednocześnie przykładam dużą wagę do szukania rozwiązań proekologicznych i takie też stosuję. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę w kwestii ochrony środowiska i dbam o przestrzeń, w której żyję i pracuję. Małe gesty, które mają ogromny wpływ [...]