obowiązek informacyjny FE

Obowiązek informacyjny dot. realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Firma Jazzy Mango informuje o realizacji projektu  numer  RPLD.02.03.01-10-9133/20-00 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

„Utrzymanie i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy”.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu firma utrzyma i wzmocni pozycję rynkową.

Termin realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 1 listopada 2020 r.

Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie nieprzekraczającej: 15 690,22 zł.