• etykieta ekologicznej firmy
    Prowadzenie firmy zgodnie z przekonaniami i świadomością ekologiczną jest wyzwaniem. Jednak wiele zależy od nastawienia, cierpliwości i przemyślanego planu działania. Dlatego precyzyjnie dobieram dostawców oraz firmy partnerskie. Jednocześnie przykładam dużą wagę do szukania rozwiązań proekologicznych i takie też stosuję. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę w kwestii ochrony środowiska i dbam o przestrzeń, w której żyję i [...]